300 முதலைகள் இடம் மாற்றம்

இந்தியா 300 க்கும் மேற்பட்ட முதலைகளை, குஜராத்தில் உலகின் மிக உயரமான சிலையில் இருந்து மாற்றியது !!!


India relocates crocodiles at world's tallest statue in Gujarat

Indian officials have begun relocating some 300 crocodiles from a reservoir next to the world's tallest statue to allow a seaplane service for visitors.
The animals, some around 3m (9ft 9in) long, are being lured into metal cages and sent elsewhere in the western state of Gujarat.
But conservationists have criticised the plan.
The 182m statue of independence hero Sardar Vallabhbhai Patel was inaugurated last October.
The bronze-clad statue sculpture, located some 200km (125 miles) from the state's main city of Ahmedabad, has become a popular attraction.
Indian farmers fume at cost of statueIn pictures: Statue's constructionBut there are no train services and most tourists reach the site, known as "Statue of Unity", by bus.

So far about a dozen crocodiles have been removed and transported on the back of pick-up trucks.
Community Science Centre Director Jitendra Gavali said the decision to remove the crocodiles was a violation of the country's wildlife protection legislation.
"The government is disturbing their habitat and putting their lives at risk," Dr Gavali was quoted by the Times of India as saying.
"Also, the government hasn't thought out where it will release the captured crocodiles safely."
Bittu Sahgal, editor of the wildlife magazine Sanctuary Asia, was another critic of the plan. For more click link bellow

Comments